U, de petitionaris

Red natuurgebied Anna’s Hoeve

1.014 ondertekeningen

De Gemeente Hilversum wil naar het oosten uitbreiden met een nieuwe woonwijk, pal tegen natuurgebied Anna’s Hoeve. Een tussenliggende bosrand zou hiervoor worden gekapt, waarna er vanuit het natuurgebied direct zicht is op appartementsgebouwen tot 25 meter hoog. Daarnaast wil de Gemeente het natuurgebied Anna’s Hoeve omvormen tot een stadspark met 'vrije inloop' bij deze nieuwe stadse wijk. Recreatieve druk zal fors toenemen. Iets verder oostelijk in Anna’s Hoeve loopt de Ecologische Hoofdstructuur, een verbindingszone waar, onder toezicht van de Provincie, wettelijke condities van rust en geen verstoring gelden. Met dit stedelijke bouwplan zet de Gemeente een ontwikkeling in gang die vroeg of laat zal leiden tot een hek dwars over Anna’s Hoeve, met aan de ene kant ‘park’ en aan de andere kant ‘verboden toegang’. Het einde van Anna’s Hoeve. Dat kan anders, daarom deze petitie. NB mail dit petitie-webadres door aan uw vrienden, zet het op uw Facebook pagina, Twitter etc. Spoor aan de petitie ook te ondertekenen. Dat is helemaal super.

Petitie

Wij

de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve en allen die deze petitie mede ondertekenen.

 

constateren

dat de oostelijke uitbreiding van Hilversum met een nieuwe woonwijk een zodanige vormgeving en inrichting lijkt te krijgen, dat dit een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van natuurgebied Anna’s Hoeve.

 

en verzoeken

  • de Gemeente Hilversum de bosrand in het overgangsgebied woonwijk / natuurgebied niet te kappen, maar te handhaven als robuuste groene afscherming.
  • In een ruime zone vanaf het natuurgebied uitsluitend laagbouw te realiseren.
  • De gevolgen voor de natuur en recreant te onderzoeken en dit bij de planvorming nieuwe woonwijk te betrekken

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Hilversum 
Petitieloket:
Einddatum:
18-11-2012 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Martin Triebels 
Organisatie:
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 

Geschiedenis

Ondertekeningen